Metamorfoza w parku pałacowym

Przed metamorfozą:

 

 

Po metamorfozie: