KOSZTORYSOWANIE

Wykonujemy Kosztorysy Budowlane, Inwestorskie, przedmiar i obmiar robót oraz Kosztorysy Ofertowe na zlecenie inwestora, w sposób profesjonalny, w programie NORMA z zapisem plików w wersji elektronicznej w formacie ATH i PDF.